نرده شیشه ای پله با پایه آلومینیومی شیشه گیر

نرده شیشه ای پله با پایه آلومینیومی شیشه گیر نرده شیشه ای پله با پایه آلومینیومی شیشه گیر نرده شیشه ای پله با پایه آلومینیومی شیشه گیر

نرده شیشه ای پله با پایه آلومینیومی شیشه گیر

یکی از پر فروش ترین و ایمن ترین مدل های نرده شیشه ای پله سیستم پایه آلومینیومی شیشه گیر است. این مدل نرده شیشه ای امکان تحمل بار وزنی تا یک تن را دارد و می تواند شیشه هایی با طول بلند و ارتفاع 140 سانتیمتر را در محل پله ها بدون هیچ مشکلی ثابت نگاه دارد. شکل پایه آلومینیومی شیش گیر در این مدل نرده شیشه ای به صورت حرف u در زبا انگلیسی است. دقت بالای نصب نرده شیشه ای در این مدل بسیار بالا است زیرا تمام اچزا و قطعات به صورت دقیق و مهندسی طراحی و از پیش در کارخانه توسط دستگاه های برش و تراش ساخته شده اند. خطای اجرای نرده شیشه ای در این مدل کمتر از چند میلیمتر است که آن نیز بع راحتی بوسیله پیچ مخصوص تنطیم ارتفاع در این پایه های شیشه گیر قابل بر طرف شدن است. استفاده از نرده شیشه ای با پایه آلومینیومی شیشه گیر برای اکثر ساختمان ها مناسب است و بدون هیچ محدودیتی قابل اجرا است.

محتوای بیشتر در این بخش: نرده شیشه ای پله با پایه اسپایدری »