نرده شیشه ای اکسپوز

نرده شیشه ای اکسپوز نرده شیشه ای اکسپوز نرده شیشه ای

نرده شیشه ای اکسپوز

نرده های شیشه ای اکسپوز به دو صورت اجرا می شود که عبارت است نرده شیشه ای رو کار که به وسیله اتصال پروفیل شیار دار آلومینیومی و شیشه های کیرستالی یا ساده لمینت شده و هندریل آلومینیوم روی شیشه یا کنار شیشه اجرا می شود. نرده شیشه ای اکسپوز تو کار که از بیس آلومینیومی با ارتفاع بیشتر و شیشه ای یا ضخامت بالاتر ساخته می شود. در اجرای نرده شیشه ای اکسپوز تو کار زمان  نصب بیس های پروفیل یو شکل قبل از اجرای عملیات کف سازی و سنگ کاری محل نصب نرده است. شیشه ها در این مدل نرده باید با ضخامت 20 میلیمتر باشد که به وسیله تلق مخصوص ضد ضربه شده باشند.