نرده شیشه ای پله با بست شیشه خور

نرده شیشه ای پله با بست شیشه خور

یکی از ارزان ترین و رایج ترین مدل نرده شیشه ای پله نرده با بست شیشه گیر است. اجزای این مدل نرده از لوله استیل و یراق آلات شیشه خور استیل است شیشه به کار گرفته شده در این مدل نرده شیشه ای پله از نوع سکریت ساده با ضخامت 10 میلیمتر است که حداکثر ارتفاع قابل اجرا در این مدل نرده از 90 سانتیمتر بیشتر نخواهد بود.

خواندن 607 دفعه