نرده شیشه ای دفنی

نرده شیشه ای دفنی نرده شیشه ای دفنی نرده شیشه ای

نرده شیشه ای دفنی

نرده های شیشه ای تو کار یا دفنی در واقع یک نرده ایمن مقاوم در مقابل فشار عمودی و افقی مستقیم است که با شیشه هایی با ضخات 18 و 20 میلیمتر اجرا می شود. نرده شیشه ای دفنی هیچ پایه عمودی فلزی نداشته و نمای کلی نرده بصورت نرده تمام شیشه ای یک شکل نصب و ساخته می شود. نرده شیشه ای دفنی به دلیل شکل شفاف و شیشه ای بهتر است در مکان هایی با معماری لوکس و امروزی استفاده شود.