جان پناه شیشه ای تراس

جان پناه شیشه ای تراس جان پناه شیشه ای تراس

جان پناه شیشه ای تراس سکو یا دیواره ای محافظ است با ارتفاع 100 تا 70 سانتیمتر با عرض بین 30 تا 40 سانتیمتر که بر روی دیواره ها و کنار بام، ایوان، بالکن، پنجره و تراس در تمام ساختمان های مسکونی و تجاری که با هدف افزایش ایمنی از خطر سقوط و پرت شدن نصب می شود. جان پناه در گذشته به شکل یک دیواره یک اندازه که در امتداد لبه محوطه ها از جنس سنگ یا چوب با هدف مقابله با تهاجم نظامی دشمنان ساخته می شد. در اصطلاح جان پناه معنی حفاظت کردن و پوشش دادن می دهد که امروز بیشتر برای ایجاد یک مانع و محافظ جهت کاهش خطرات جانی از نوع شیشه یا فلز استیل و آلومینیوم ساخته می شود. شکل ظاهری جان پناه شیشه ای در افزایش زیبایی نمای بیرونی ساختمان موثر است برای همین در ساخت آن از طراح های مدرن و متفاوت استفاده می شود. امروزه برروی دیواره های آجری و سنگی یک جان پناه شیشه ای نصب می شود که حداکثر ارتفاع آن 50 سانتیمتر است.